OSOBNA ASISTENCIJA RADOST FAZA III

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je prvu Odluku o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“. Odlukom je odobreno i financiranje projekta Udruge Radost „Osobna asistencija Radost faza III” u maximalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.558.252,90 kuna uz stopu vlastitog financiranja od 0%. Odobravanjem ovog projekta nastavljamo i širimo pružanje usluga započete od 2017. godine Osigurana su sredstva za plaće 10 osobnih asistenta, te isti broj korisnika usluge osobne asistencije na vremenski period od 20 mjeseci. U pripremi je Ugovor o dodjeli sredstava, te će nakon potpisivanja projekt krenuti s realizacijom.

Odluka ovdje

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”