Osiguravanje nastavka usluge Osobne asistencije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 13. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o izvanrednom financiranju udruga koje pružaju navedenu uslugu s trajanjem od dva mjeseca (1. siječnja do 29. veljače 2024.) za što je osigurano dodatnih četiri milijuna eura, a temeljem koje će ugovori s 183 pružatelja usluge osobne asistencije biti produženi kako niti jedan korisnik ne bi ostao bez usluge, kao ni asistent bez plaće, a paralelno s time imat će dovoljno vremena za ispunjavanje uvjeta sukladno Zakonu. O istome su svi trenutni pružatelji usluge obaviješteni i mailom.

Udruge su do sada kroz projektno financiranje zapošljavale osobne asistente koji su korisnicima pružali uslugu, a upravo novi Zakon o osobnoj asistenciji briše svaku neizvjesnost i garantira korisnicima usluge osobne asistencije pružanje iste kao njihovo zagarantirano pravo.

Kako bi se navedeno pravo na osobnog asistenta ostvarilo u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir sigurnost naših građana kao i osiguravanje kvalitete usluge, dosadašnji pružatelji usluge osobne asistencije moraju biti licencirani i uključeni u mrežu pružatelja usluga kako bi se mogli financirati putem državnog proračuna.

S današnjim danom, 14. prosinca 2023. rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluge osobne asistencije (licencu) dobilo je 99 pružatelja usluge osobne asistencije koji su prijavljeni na Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj. Poziv je trajno otvoren od 20. listopada 2023. na internetskoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te se i nadalje zaprimaju prijave, a sa svim prijavljenim pružateljima usluge do 1. siječnja 2024. bit će potpisani ugovori temeljem kojih će pružatelji usluge moći započeti s radom sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji.

Do sada je u područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad predano ukupno 3008 zahtjeva korisnika za uslugom osobne asistencije te su imenovane Komisije za procjenu potreba korisnika donijele ukupno 354 liste procjene potreba korisnika. Obrada zahtjeva vrši se svakodnevno i po žurnom postupku.

Nakon isteka ugovora, a po obradi zahtjeva korisnika i potpisivanju ugovora s pružateljima usluga, korisnici će sukladno svojim listama procjena potreba nastaviti ostvariti pravo na uslugu kod licenciranih pružatelja usluga sukladno Zakonu.

Prema projekcijama Ministarstva u narednom razdoblju uslugu osobne asistencije moglo bi ostvariti više od 15 tisuća osoba s invaliditetom, za što je u proračunu osigurano više od 176 milijuna eura.

Ministarstvo donosi Odluku o cijeni sata usluge osobne asistencije koju ugovara s pružateljem usluge te ukupna cijena sata za pružanje usluge za osobnog asistenta i videćeg pratitelja iznosi 11 eura, za komunikacijskog posrednika (tumača znakovnog jezika) za gluhe iznosi 12,5 eura, a za komunikacijskog posrednika za gluhoslijepe iznosi 13,5 eura. Ministarstvo je povećanjem ukupne cijene sata za 51 posto poslodavcima dalo mogućnost za znatno povećanje plaće, ali nije u mogućnosti pojedinom poslodavcu određivati visinu plaće.

Preuzeto s https://mrosp.gov.hr

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”