ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA RADOST

22. prosinca 2016., u prostorijama Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Radost, održana je redovna Skupština udruge. Na skupštini je jednoglasno usvojen Financijski plan za 2017. godinu kao i plana rada za 2017. godinu. U slučaju odstupanja Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana i plana rada.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”