ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA RADOST

22. prosinca 2016., u prostorijama Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Radost, održana je redovna Skupština udruge. Na skupštini je jednoglasno usvojen Financijski plan za 2017. godinu kao i plana rada za 2017. godinu. U slučaju odstupanja Skupštini će se predložiti izmjene i dopune financijskog plana i plana rada.