ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Dana 9. travnja 2016. godine u prostorijama Saveza u Ilici 113, održana je Redovna Skupština Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama na kojoj je bilo prisutno 36 delegata. Na skupštini je sudjelovala i naša Predsjednica Udruge Radost Gđa. Nada Boras kao član Glavnog odbora i delegat skupštine.
Na Skupštini je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. godinu, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Stegovne komisije, Plan rada i financijski plan za 2016. godinu.
Nadalje je usvojen Etički kodeks Saveza, donesena je Odluka o kupnji stana u ulici Marijana Derenčina 8/1 te Odluka o izmjeni i dopuni Statuta kojom se u Statut uvrštava obavljanje gospodarske djelatnosti: iznajmljivanje prostora.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”