Održana lutkarska predstava i radionicu u sklopu projekta grada ploča “Zeleni val”

Dana 24. siječnja 2020. u prostorijama Udruge Radost održana je lutkarska predstava i prigodna radionica izrade kostima od otpada. Navedene aktivnosti su u sklopu projekta Zeleni Val Grad Ploče kojim se provodi komunikacijska kampanja o održivom gospodarenju otpadom. Projekt je financiran je iz Kohezijskog Fonda EU s ciljem aktivnog uključivanja stanovništva i turista s područja Ploča i Gradca u sustav održivog gospodarenja otpadom.