Održana Izvještajno izborna skupština Udruge Radost

Dana 14. rujna 2019.održana je izvještajno izborna skupština Udruge Radost na kojoj je za predsjednicu Udruge ponovno jednoglasno izabrana Nada Boras.
Za upravni odbor glasovanjem su izabrani: Andrea Gašpar Čičak, Antica Medak, Maja Bajić, Andja Mađor te Nada Boras.

Izabrani članovi nadzprnog odbora su Anglea Glamuzina, tereza Čović te Jure Marević.
Likvidator: Nada Boras.
Na skupštini je podneseno izvješće za 2018. godinu. koje je jednoglasno prihvaćeno.


Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”