Održana Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na javne natječaje Grada Ploča

Dana 25.2.2020. godine u prostorijama Mini art dvorane Doma Športova Ploča, u organizaciji Grada Ploča, održana je Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga s područja Grada Ploča za 2020. godinu.

Pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča Danijel Štula predstavio je temeljne ciljeve i svrhu javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga za 2020. godinu, kao i informacije o samom postupku prijave na navedene javne natječaje.

Poseban je naglasak stavljen na Upute za prijavitelje kako bi se izbjegle najčešće greške prilikom prijava na javne natječaje, ali i dodatno pojasnio sam postupak od podnošenja prijave pa do donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Radionica je bila interaktivna, predstavnici udruga odazvali su se u velikom broju, te je dogovorena daljnja suradnja između udruga i Grada Ploča kroz održavanje tematskih okruglih stolova, edukativnih radionica i konzultacija.

*tekst i slike preuzeti sa https://ploce.com.hr/

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”