ODRŽANA EDUKACIJA ZA OSOBNE ASISTENTE, KORISNIKE OSOBNE ASISTENCIJE TE NJIHOVE RODITELJE/SKRBNIKE PROJEKTA “OSOBNA ASISTENCIJA RADOST FAZA 3” UP.02.2.14.0011

Danas je u Domu kulture Ploče održana edukacija za osobne asistente, korisnike osobne asistencije te njihove roditelje/skrbnike pod nazivom “Unaprjeđivanje kvalitete usluge osobne asistencije kroz aktivno pružanje podrške” kao aktivnost provedbe projekta Udruge Radost “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.14.0011 financiranog iz Europskog socijalnog fonda koja omogućava pružanje osobne asistencije za 10 naših korisnika kroz 20 mjeseci.

Edukatorica mag.educ.rehab Andrea Gašpar Čičak je kroz predavanje i interaktivnu edukaciju osnažila i educirala osobne asistente na koje se načine ova usluga može unaprijediti, održati visok standard kvalitete pružanja usluge te je i roditelje i korisnike usluge kroz razne primjere iz prakse uputila u dodatne mogućnosti napretka korisnika i uključivanja u zajednicu uz pomoć osobnih asistenata.

Osim edukativnog dijela, tijekom predavanja su se izmjenjivala iskustva, dojmovi, prijedlozi osobnih asistenata, roditelja, korisnika i voditeljice projekta te se na taj način zajednički nastoji osnažiti, unaprijediti i pružiti podršku jedni drugima u nastojanju povećanja kvalitete usluge.

Za svako kvalitetno obavljanje posla je potrebna odgovornost i ljubav prema poslu no to posebno dolazi do izražaja u radu s našim korisnicima. Vjerujemo da naši sugrađani svakodnevno primjećuju posvećenost i ljubav naših osobnih asistenata kada ih sretnu s korisnicima u šetnji gradom, na kupanju, u gradskoj knjižnici i u mnogim drugim aktivnostima koje obavljaju te ih na taj način uključuju u zajednicu, povećavaju vidljivost i prihvaćenost osoba s intelektualnim teškoćama.
Zahvaljujemo im u ime Udruge, korisnika usluge i roditelja na odličnoj i kvalitetnoj suradnji.

Hvala na odazivu i ostalim djelatnicima Udruge Radost, stručnim suradnicima Udruge te Gradu Ploče i gđici. Karli Šestan na kontinuiranoj podršci u provedbi naših predavanja i edukacija.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”