Održan redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011

Dana 24.03.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011 financiran iz Europskog socijalnog fonda.
Provedba projekta se odvija u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima.

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima sa korisnicima i informacijama o nastavku provedbe projekta.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”