Održan redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011

Dana 24.03.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011 financiran iz Europskog socijalnog fonda.
Provedba projekta se odvija u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima.

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima sa korisnicima i informacijama o nastavku provedbe projekta.