ODRŽAN KOORDINACIJSKI SASTANAK PROJEKTA RADOST ZAJEDNIŠTVA

Dana 13.prosinca 2021.godine održan je prvi koordinacijski sastanak nositelja projekta Udruge Radost  i partnerskih organizacija. Na sastanku su sudjelovali ravnateljica  Osnovne škole fra Ante Gnječ  iz Staševice Danijela Gluščević , ravnatelj Osnovne škole Ivo Dugandžić -Mišić iz Komina Marjan Scipioni , pedagoginja Stana Kalajžić , prof.likovne kulture Snježana ĐeLmić , koordinatorica projekta Hana Palac i predsjednica udruge Nada Boras. Tema sastanka je bilo usaglašavanje plana projektnih aktivnosti sa izvoditeljima , izrade promotivnih i edukacijskih materijala , kupnje opreme i radnih materijala za potrebe projekta.

O PROJEKTU RADOST ZAJEDNIŠTVA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022., koji je trajao od 1. srpnja do 3. kolovoza 2021. godine i koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.Procjenu kvalitete prijavljenih projekata obavljale su stručne radne skupine u čijem su sastavu bili predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, visokih učilišta i škola.  Provedbom Natječaja u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. dodijeljena su bespovratna sredstva za 142 projekata u ukupnome iznosu od 13.981.427,46 kuna.

Udruzi Radost su odobrena sredstva u iznosu od 122.416,67 kn za provedbu aktivnosti s rokom provedbe do 31.srpnja 2022.godine. U projektu sudjeluju svi učenici iz Osnovnih škola iz Staševice i Komina a aktivnosti će provoditi njihovi profesori i nastavnici i stručnjaci iz Udruge Radost. Nositelj projekta je Udruga Radost a partneri su Grad Ploče , Osnovna škola fra Ante Gnječ  iz Staševice i Osnovna škola Ivo Dugandžić -Mišić iz Komina. Osnovni cilj  projekta je razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta , povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu ,unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i zajedništvo.

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta su:

Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog i lokalnog identiteta ; Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu ; Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo ; Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti ; Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba ; Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta ; Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta ; Posjet Arheološkog muzeja Narona i Etno muzeja Staševica ; Radne govorne terapije za djecu s teškoćama u razvoju ; Edukativno predavanje o izazovima odgoja djece s teškoćama u razvoju ; Izložba učeničkih radova u Domu kulture Ploče.

 

ODLUKA MZO :https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/odluka-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2021-2022/4630

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”