ODRŽAN INFORMATIVNI SASTANAK U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA 7 OSOBNIH ASISTENATA NA PROJEKTU „PRUŽANJE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA I OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA“

Odlukom od 21.ožujka Ministarstva za demografiju ,socijalnu politiku i mlade koju je potpisala ministrica Nada Murganić u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02 za Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom ,.Nakon provedenog natječaja i postupka odabira projekata udruga u vrijednosti od 115 miliona kuna iz Strukturnih fondova u okviru Operativnog programa ESF-učinkoviti ljudski potencijali te posredničkog tijela Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Radost sa sjedištem u Pločama koja djeluje na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije je za projekt „Pružanje osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama „ je odobren iznos u maksimalnom iznosu od 987.616,00 kn za zapošljavanje 7 osobnih asistenata i voditelja/koordinatora projekta na period od 2 godine.

Uvodnim riječima predsjednica udruge Radost gđa. Nada Boras obratila se nazočnim roditeljima i zainteresiranim nezaposlenim osobama, motiviranim za rad na projektu „Pružanje osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama“. Nakon uvodnih riječi predsjednica je ukratko predstavila projekt te istaknula njegovu važnost kako za roditelje i korisnike tako i za cijelu lokalnu zajednicu, a i šire.

Nakon predstavljanja projekta nazočnima se obratila izvršna direktorica gđica. Marina Pulić i pobliže objasnila prve korake u radu osobnog asistenta, tko je osobni asistent i koja je njegova uloga, koje poslove i zadatke osobni asistent obavlja i kakve bi on zapravo kvalitete trebao imati. Nazočnima su istaknuti uvjeti za zapošljavanje i rad na projektu te je istaknuta važnost odabira osobnog asistenta u cilju poboljšanja kvalitete življenja naših korisnika.

Uvidom u važnost ovog projekta potencijalnih 15 osobnih asistenata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje i rad na projektu u nadolazećem periodu biti će pozvani na intervju pred stručnim timom Udruge Radost.

Zahvaljujemo svim prisutnima koji su prepoznali važnost ovog projekta i odazvali se na sastanak. Veselimo se daljnjoj suradnji.

Svi za Radosne, Radosni za sve!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”