OBILJEŽEN EUROPSKI DAN LOGOPEDIJE

U gradskom parku Grada Ploča održano je obilježavanje Europskog dana logopedije u organizaciji mag. log. Tomislave Knežević, mag. log. Marije Mustapić i bacc. log. Mie Mikulić u suradnji s Udrugom Radost i Gradom Ploče. Svi prisutni su se upoznali s raznim djelovanjem područja logopedije te uz ugodno druženje dobili širu sliku o tome kome je sve logoped potreban, iz kojih razloga i kada. Za najmlađe posjetitelje je uz bogat program bilo i pripremljeno slatko iznenađenje.

Zahvaljujemo našim logopedicama koje su vanjske stručne suradnice logopedskog kabineta Udruge Radost na predivnoj inicijativi i organizaciji te Gradu Ploče što je prepoznao ideju te u suradnji sa Udrugom i omogućio realizaciju iste.

Samo zajedničkim radom i ciljem možemo svakome omogućiti kvalitetan život i stvoriti priliku da baš svatko ima pravo ostvariti svoj maksimalan potencijal.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”