Obilježen dan invalida u Udruzi Radost Ploče

dan-invalida

Dana 03. prosinca obiljezavamo Međunarodni dan osoba s invaliditetom kao i svake godine od osnutka Udruge Radost. Povodom obilježavanja ovog dana ali i svaki dan nas mozete posjetiti u našim prostorijama, uputiti lijepu rijec  i na taj nacin obiljeziti njihov dan. Bitno je očima nevidljivo, samo se srcem dobro vidi!

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”