NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Udruga Radost je objavila natječaj za zapošljavanje radnika EDUKACIJSKI REHABILITATOR / REHABILITATORICA VSS
Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti na e-mail: udruga.radost.pl@gmail.com

1.Životopis
2.Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
3.Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
4.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

burzarada.hzz.hr

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”