Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Udruga Radost dana 17. kolovoza 2020. godine objavljuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta

„ZAŽELI i ostvarimo bolje sutra”, UP.02.1.1.13.0156, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Udruzi Radost za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI i ostvarimo bolje sutra“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.

Sve detalje i uvjete natječaja možete vidjeti u tekstu objave natječaja te na službenim stranicama HZZ.

Natječaj za Zaželi Udruga Radost

Obrazac 1

Prijavni obrazac ZAŽELI i ostvarimo bolje sutra

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”