Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila rezultate Natječaja za 2023.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je rezultate odobrenih Institucionalnim podrški stabilizaciji /ili razvoju udruga osoba s invaliditetom u 2023.Udruga Radost će provoditi Institucionalnu podršku za period 2024. g. do 2026. g

Ovu potporu udruga je također koristila od 2014.-2017. te od 2019.-2021. Rad i trud se isplati i vrijedan je zbog održivosti udruge i nastavka pružanja neophodnih usluga za naše Radosne .

Sretni smo i radosni do neba i nazad jer je konkurencija za dobivanje potpore bila iznimno velika.

@Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koja u svom djelovanju od 2006. godine primjenjuje međunarodnu normu HRN ISO 9001:2008 za sustav kvalitete.

Zakladama se proteklih godina diljem Europe počinje pridavati sve veća pozornost. Zahvaljujući njihovom potencijalu katalizatora društvenih promjena, sve češće zauzimaju središnje mjesto u raspravama o reformama politike u nizu ključnih područja, od obrazovanja, istraživanja i kulture do zaštite okoliša, gospodarske, socijalne i druge politike.

Kao izraz organizirane filantropije i građanske svijesti o odgovornosti prema zajednici, zaklade su neizostavan čimbenik aktivnoga civilnoga društva.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva javna je zaklada koju je osnovala Republika Hrvatska posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 16. listopada 2003. godine .

Nacionalna zaklada registrirana je, upisom u Zakladni registar, 24. studenoga 2003. godine, s osnivačkim ulogom od dva milijuna kuna i kontinuiranim priljevom sredstava od dijela prihoda od igara na sreću i sredstava državnog proračuna, prihoda od vlastite djelatnosti te sudjelovanjem u programima dodjele financijskih sredstava. potpora iz međunarodnih izvora i programa Europske unije.

S obzirom na navedene izvore prihoda, Nacionalna zaklada svrstava se u kategoriju javnih mješovitih zaklada (kombinacija operativnih zaklada i zaklada koje dijele financijske potpore).

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koji unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

Nacionalna zaklada 2023 rezultati

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”