MOJA PRIČA Nada Boras, predsjednica Udruge Radost

Ako ste osoba s invaliditetom, roditelj, sestra, brat osobe s invaliditetom ili djeteta s teškoćama u razvoju nemojte nikad odustati i posustati. Borite se za svoja prava, za svoju uključenost i ravnopravnost u društvu, educirajte se, predlažite promjene, motivirajte ljude oko sebe, pokažite svoje mogućnosti, pružajte ljubav i pomažite drugima s istim problemima, poručuje predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Radost.

Nada Boras majka je šestero djece i ponosna baka pet unuka, a njezino drugo dijete, Katarina, koja je rođena je 1983. godine zbog komplikacija pri porodu ima intelektualne teškoće.

– Do 1992. godine živjeli smo u Sarajevu, mom rodnom gradu, a početkom rata doselili smo u Ploče, u Dolinu Neretve odakle su moji roditelji i suprug. U to vrijeme nije bilo puno mogućnosti za rehabilitaciju i školovanje djece s teškoćama u razvoju pa je Katarina išla u O.Š. Marin Držić u Dubrovniku, a zatim u Centar Juraj Bonači u Splitu.

Bilo je teško uskladiti obiteljski život i svaki vikend ići po nju da bude u obiteljskom okruženju, a njoj je obitelj jako nedostajala. Katarina je veoma topla i radosna djevojka koju svi vole, a posebno joj je važna ljubav nas roditelja, bake, sestara, braće, malih sestrića i njeni prijatelji iz udruge koje svi od milja zovemo radosni. Davne 2000. godine nekoliko nas roditelja s istim problemima se okupilo i uz pomoć Centra za socijalnu skrb Ploče, Grada Ploča i Udruge Sunce Makarska smo odlučili osnovati udrugu kroz čije bi djelovanje nastojali riješiti problem školovanja, rehabilitacije i socijalnih prava naše djece s teškoćama u razvoju. Udruga je osnovana 20. ožujka 2000 godine, a za predsjednicu su roditelji izabrali mene – priča nam Nada o svojim predsjedničkim početcima, a za svoj rad u udruzi dobitnica je Osobne nagrade Grada Ploča 2007. godine za poseban doprinos poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom, kao i Srebrne plakete za doprinos radu Nacionalnog Saveza udruga s intelektualnim teškoćama. Udruga je, kako kaže predsjednica, dobila podršku Grada Ploča, gradskih i županijskih institucija, Dubrovačko-neretvanske županije, ministarstava, poslovnog sektora, medija, volontera i sugrađana, a radi i djeluje u prostoru koji je u vlasništvu Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske.

– Početak rada udruge i djelovanje obilježen je istraživanjem potreba oblika zbrinjavanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama koje su dokazale potrebu ostanka u obitelji i uključivanje u život zajednice. Udrugu je osnovalo 29 roditelja, a sad imamo preko 120 članova. Od 2000. kada smo počeli s radom pa do danas radimo na podizanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju, osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji kroz pružanje rehabilitacije, savjetovanja i usluga socijalne skrbi jer jedino tako možemo spriječiti odlazak naših članova u institucije, njihovo odvajanje iz obitelji i lokalne zajednice i osigurati im dostojanstven život prema svim konvencijama koje su donesene na nacionalnoj i svjetskoj razini. Upravo prema članku 12. Statuta udruge koji se odnosi na djelatnost temeljimo i provodimo sve naše aktivnosti kroz projekte i programe što je i pridonijelo kvalitetnom radu udruge i ostvarenju naših ciljeva. Udruga Radost Ploče od svog osnivanja sukladno registriranoj djelatnosti kontinuirano unapređuje kvalitetu života osoba s intelektualnim teškoćama u obitelji i društvu te pokreće i predlaže za to potrebne projekte pa je tako provedeno preko 100 projekata u 20 godina postojanja koji su prepoznati i financirani od strane zajednice. Kroz ove navedene programe korisnicima i njihovim obiteljima je pružena konkretna pomoć kroz osiguravanje pomoćnika u nastavi,osobne asistencije savjetovanja, edukacije, psihosocijalnu podršku, uslugu poludnevnog boravka, prijevoz osoba s invaliditetom, organiziranje korištenja slobodnog vremena, inkluzije u društvo, pravni savjeti i prevenciju institucionalizacije.

Provodeći aktivnosti uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice i senzibiliziranja javnosti o problematici, potrebama i mogućnostima tih osoba, udruga Radost je u ovih 20 godina postojanja postala ravnopravan partner institucijama lokalne zajednice koje se bave poboljšanjem kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama. Također su korisnici provođenjem programa udruge stekli nove socijalizacijske vještine, osjećaju se korisno i imaju pozitivniju sliku o sebi. Uključen je veliki broj suradnika i volontera što je doprinijelo promicanju vrijednosti volonterizma i humanosti u lokalnoj zajednici – kaže nam predsjednica.

Udruga Radost je temeljna članica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama te u koordinaciji s još 30 udruga na području Hrvatske djeluje u korist osoba s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima.

– Od samih početaka djelovanja udruga provodi socijalne usluge Poludnevni boravak i Psihosocijalnu podršku za koje ima i licenciju od MDOSPM i upisana je u registar pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge. Od 2017. godine provodimo projekt preko ESF-a pružanja osobne asistencije za sedam osoba s najtežom vrstom invaliditeta. Usluge logopedske terapije i edukacijske rehabilitacije pružaju se za 40 djece s našeg područja a za pet djece smo osigurali pomoćnike u nastavi u O.Š. Orebić i S.Š.Metković..Udruga trenutno ima 18. zaposlenika (socijalni radnik, njegovateljica, domaćica, sedam osobnih asistenata ,pet pomoćnika u nastavi , voditelj i koordinator Eu projekata dva vanjska stručnjaka mag.logopedije i mag. edukacijske rehabilitacije.). Ja sam zaposlena preko Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao projekt menadžer koju po drugi put provodimo – navodi Nada.

– Moram istaknuti da sam u početku imala nerealna očekivanja i nadala se da će zajednica i institucije odmah priskočiti riješiti probleme nas roditelja i naše djece. Zaista su ljudi imali razumijevanja i pomagali koliko su mogli , ali sam uskoro shvatila da najviše mi roditelji imamo snagu i motivaciju za korak naprijed. Davne 2000. godine nije bilo baš previše mogućnosti, natječaja, izmjena zakona i razvijene svijesti o potrebama osoba s invaliditetom. Iako sam u ovih 20 godina kao predsjednica udruge imala puno suradnika koji su mi pomagali na čemu sam jako zahvalna, moram priznati da je na meni bio najveći teret i obaveza. Skoro 12 godina sam volontirala, išla na edukacije, učila pisati projekte, izrađivala proračune,izvještaje, organizirala priredbe, izložbe, naučila osnove računovodstva, vođenje sastanaka i lobiranja, davala izjave za medije, okupljala volontere.

Do sada sam napisala i provela preko 100 projekata i 5 trogodišnjih programa. Svaki dobiveni projekt mi je bio veliki poticaj i radost a mojim Radosnima i njihovim obiteljima je donosio poboljšanje kvalitete života. Uz veliku obitelj i dijete s teškoćama nije bilo lako ali ujedno mi je to bio i veliki izazov, stekla sam puno novih znanja i vještina i upoznala predivne ljude – ističe Nada.

Najveći problem članova udruge je dislociranost i udaljenost od većih gradova i nedostatak zdravstvenih i rehabilitacijskih centara, nedostatak stručnjaka u domeni edukacijske rehabilitacije, logopeda i liječnika.

– U zadnjih nekoliko godina došlo je do znatnih pomaka, djeca su uključena u vrtiće, škole, preko udruge su dobili usluge osobne asistencije , pomoćnika u nastavi ,odrasle osobe borave u udruzi uz stručnjake ali za većinu nas roditelja koji imamo odraslu djecu ostaje pitanje što će biti s njima kad nas ne bude. Problemi na koje smo i već nailazili se mogu javiti zbog neobjavljivanja ili nedobivanja natječajnih sredstava, gubitak stručnog kadra zbog odlaska na sigurnije i bolje plaćene poslove, veća konkurentnost i kriteriji pri apliciranju na buduće natječaje.Trenutno provodimo trogodišnji program Radost je u različitosti koji svojim aktivnostima proširuje i pruža izvaninstitucionalne usluge s rokom provedbe do 31. svibnja 2020., a financira ga već devet godina Ministarstvo za demografiju,obitelj, socijalnu politiku i mlade. Ovaj program je od iznimne važnosti za naše područje koje nema druge oblike skrbi, nema rehabilitacijskih ustanova i ujedno doprinosi prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom – ističe Boras.

– Udruga Radost će kao i do sada, u posljednjih 20 godina djelovanja, nastaviti ostvarivati financijsku podršku za planirane programe putem prijavljivanja na natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini i na razini EU,pružati nepostojeće socijalne usluga , zagovarati prava osoba s invaliditetom, jačati kapacitete udruge, educirati stručni kadar, osmišljavati programe samofinanciranja i organizirati likovne kolonije, prodajne izložbe, edukacije, tribine i seminare za članove i lokalnu zajednicu.

– Uspješnim provođenjem tekućih projekata stvaramo predispozicije za prepoznavanje od strane donatora, sustavno financiranje i proširenje usluga koje pružamo u korist osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju, te njihovim obiteljima. Udruga je zaposlila i educirala stručni kadar za provođenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje ne postoje na ovom području, opremila i osigurala prostor dugoročnim ugovorom o zakupu te osigurala sredstva za dio režijskih troškova od strane Grada Ploča i programima samofinanciranja – kaže Boras i ističe kako udruga ima veliko iskustvo u pružanju socijalnih usluga, pa je izuzetno važno da se uključe u Mrežu pružatelja socijalnih usluga kako ne bi ovisili o projektnim sredstvima i kako bi se osigurao kontinuitet u radu.

– S ugovorenim uslugama i sigurnim financijskim sredstvima bi mogli zadržati naše zaposlene stručnjake koji nam često odlaze jer im ne možemo ponuditi dugoročne ugovore o radu a korisnicima pružiti što kvalitetniju i bolju pomoć i podršku. U planu nam je kroz projekt ESF – osobne asistencije uključiti još 12 korisnika s težim tjelesnim i intelektualnim teškoćama, a prijavili smo i projekt Zaželi faza 2 kako bi zaposlili 8 dugotrajno nezaposlenih žena radi skrbi za 48 korisnika starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici – kaže nam predsjednica.

– Ako ste osoba s invaliditetom, roditelj, sestra, brat osobe s invaliditetom ili djeteta s teškoćama u razvoju nemojte nikad odustati i posustati. Borite se za svoja prava, za svoju uključenost i ravnopravnost u društvu, educirajte se, predlažite promjene, motivirajte ljude oko sebe, pokažite svoje mogućnosti, pružajte ljubav i pomažite drugima s istim problemima. Život će tada biti lakši sa svim svojim usponima i padovima , imat ćete više radosti i zadovoljstva i steći ćete puno prijatelja. Važno je tražiti i dobiti podršku – zaključuje svoju priču Nada Boras.

Anita Blažinović – in-portal.hr

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”