Magistra edukacijske rehabilitacije (defektolog ) započela s radom u Udruzi Radost

U Udruzi za osobe s intelektualnim teškoćama „Radost“, započela je s radom magistra edukacijske rehabilitacije (defektolog) Petra Talajić, u sklopu programa „Radost je u različitosti“ koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Magistrica Talajić je stručnjak koji radi s djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama. Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija kojim pruža potporu klijentu. Habilitcija i rehabilitacija se odnose na djecu i odrasle osoba s posebnim potrebama ( intelektualne teškoće, oštećenje vida, oštećenje sluha, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije, kronične bolesti i specifične teškoće učenja).
Navedeni procesi sastoje se od dijagnostike, tretmana i evaluacije njihove učinkovitosti.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom da se mogu uključiti u besplatan rehabilitacijski program najavom na telefon 020/670-856 ili osobnom dolaskom u prostorije udruge na adresi Gračka 5, Ploče /radnim danom od 08:00 do 13:00h.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”