Logopedski digitalni set Udruge Radost

Logopedski kabinet Udruge Radost bogatiji je za digitalni logopedski set koji je tijekom proteklih 15 godina postao standardni dio opreme svakog logopeda.
Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka izuzetno je pogodan u rehabilitaciji različitih govornih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s oštećenjem sluha (i kohlearnim implantom).

Primjena Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:

– Artikulacijskih poremećaja
– Fonoloških poremećaja
– Poremećaja slušnog procesiranja
– Specifičnih jezičnih teškoća
– Mucanja
– ADHD i ADD
– Afazija i dizartrija
– Oštećenja sluha
– Poremećaja glasa
– Terapije Parkinsonove bolesti
– Terapije tinitusa

Nabava digitalnog logopedskog seta vrijednosti 18.125,00 kn je omogućena kroz Trogodišnji program 2020.-2023. “Radost je različitosti- jednakost je u radosti” financiran od MInistarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”