Ljetne radionice 2015

Udruga Radost Ploče organizirala je besplatne ljetne radionice za djecu s teškoćama u razvoju koju je vodila magistrica edukacijske rehabilitacije Andrea Gašpar. Radionica je bila usmjerene na poticanje vještina svakodnevnog života, komunikacije, socijalizacije, radnih sposobnosti i očuvanje postojećih znanja. Nakon svake radionice djeca su popunjavala evaluacijske listiće u kojima su iražavali svoje zadovoljstvo i radost. Više o radionicama možete vidjeti u našoj galeriji.