Ljetne radionice 2015

Udruga Radost Ploče organizirala je besplatne ljetne radionice za djecu s teškoćama u razvoju koju je vodila magistrica edukacijske rehabilitacije Andrea Gašpar. Radionica je bila usmjerene na poticanje vještina svakodnevnog života, komunikacije, socijalizacije, radnih sposobnosti i očuvanje postojećih znanja. Nakon svake radionice djeca su popunjavala evaluacijske listiće u kojima su iražavali svoje zadovoljstvo i radost. Više o radionicama možete vidjeti u našoj galeriji.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”