“Kvalitetna edukacija – put u nove izazove III” Tuheljske Toplice 11.3.-13.3.2022.

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama u Tuheljskim toplicama održan je edukativni kamp kojem je ispred Udruge Radost prisustvovala Nada Boras i kćer Katarina.

Edukacije i prezentacije  su održane za predsjednike , tajnike udruga i roditelje sa slijedećim temama:

Zakon o socijalnoj skrbi – Bruno Kobali, mag.iur.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom; zapošljavanje u doba pandemije – Nadica Jokić HZZ

Poludnevni boravak – Udruga Regoč Slavonski Brod, Udruga Jaglac Orahovica

Pristup i komunikacija s osobama s intelektualnim teškoćama – prof.dr.sc. Daniela Bratković

Izazovi organiziranog stanovanja uz podršku – prof.dr.sc. Daniela Bratković

Humanitarne akcije – Udruga Latice Koprivnica

Stanovanje uz podršku – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre,

Udruga Ludbreško sunce i Udruga Golubica Vukovar

Prezentacija slikovnice OSIT-ovnice – Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar

Prezentacija Monografije Udruge Golubica Vukovar

Prezentacija filma – 20. godišnjica rada Udruge Jaglac Orahovica

Za osobe s intelektualnim teškoćama  su organizirane radionice:

Radionica Emocije i prijateljstva – Vanda Canjuga mag.psych.

Kreativna likovna radionica – Darinka Pinjuh, Stanka Pinjuh

Plesna radionica – Hana Bratković

Osim radnog dijela učesnici su se lijepo zabavljali i družili. Osobe s intelektualnim teškoćama su na likovnoj radionici svojim crtežima dali srce puno podrške Ukrajini .Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar je svima poklonila svoje prekrasne slikovnice , a Udruga Golubica Vukovar svoju predivnu monografiju za 50 g. djelovanja i zahvalnice svim udrugama za suradnju.

Na kraju je održan sastanak Glavnog odbora Saveza i dogovoren termin za Izbornu skupštinu u travnju 2022.

 

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”