KAZALIŠNA DRUŽINA SMJEŠKO ODRŽALA HUMANITARNU PREDSTAVU ZA RADOSNE

U Narodnoj knjižnici Ploče dana 03.05.2024. godine održana je kazališna predstava Humanitarnog karaktera pod nazivom „MOGU, HOĆU, ZNAM“ u izvedbi kazališne družine “Smješko“ iz Zagreba. Predstava je dio projekta financiranog od strane Ministarstva kulture i medija RH. Cilj predstave je na zanimljiv i zabavan način osvjestiti djecu o opasnosti koju sa sobom nose društvene mreže i sklapanje prijateljstva preko društvenih mreža. Ova predstava na njima prilagođen način govori o dječjim pravima, o identitetu, prava na ime, na državljanstvo, na obrazovanje, roditeljsku zaštitu , sigurnost i obitelj. Djeca su imala priliku biti dio kazališnog tima i na izravan način iskusiti potencijalne „opasnosti“ koje sa sobom nose susreti sa nepoznatim ljudima te učiti kako se zaštiti u različitim rizičnim situacijama da ne postanu žrtvama različitih oblika kriminaliteta. Po osmjesima naše djece vidi se da su jako uživali, a što je najvažnije ponešto i naučili.
Zahvaljujemo Kazališnoj družini “Smješko“ na predivnoj predstavi, Narodnoj knjižnici Ploče na ustupanju prostora te roditeljima i djeci koji su aktivno sudjelovali u predstavi. Vaši Radosni ♥️🙂

Početna

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”