Katalog socijalnih usluga u Dubrovačko- neretvanskoj županiji

Katalog socijalnih usluga u Dubrovačko neretvanskoj županiji možete preuzeti ovdje.

Znakovi-vidljivosti

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”