KAMP I SKUPŠTINA Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Predstavnici Udruge Radost sudjelovali su od 5. -7. prosinca 2018. godine na Kampu u Tuheljskim toplicama, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Na Kampu je sudjelovalo 107 članova iz 26 udruga članica Saveza. Kamp se održao u sklopu trogodišnjeg programa (2017.-2020.) “II-Kvalitetna edukacija udruga – put u nove izazove”, i pod pokroviteljstvom, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također je održana Redovna sjednicu Skupštine Saveza koja se održala u petak, 7. prosinca 2018. s početkom u 9.30 sati u Termama Tuhelj. Na kampu i Skupštini u svojstvu delegata za udrugu Radost su nazočile Nada Boras i Ankica Gašpar.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”