Frama Gradac u posjeti Radosnima

gradac

Poštovani fra Bone i članovi Frame Gradac posjetili su Radosne te nam uručili donaciju koju su prikupili prodavajući svoje radove povodom božićnih blagdana.

Od srca hvala fra Boni i mladima na trudu i pažnji koju nam posvećuju, te sve pohvale što se kroz Framu mlade generacije odgajaju u duhu poštovanja i ljubavi prema drugačijima.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”