Dubrovačko – neretvanska županija u 2020. godini sufinancira tri programa Udruge Radost

Dana 10.lipnja 2020.godine Dubrovačko – neretvanska županija objavila je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom za 2020. godinu i Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključivanja mladih u društveni život zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.

Naša Udruga je dobila ukupna sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za sufinanciranje slijedeća tri programa:

1. Poboljšanje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji uz uvođenje standarda pružanja nedostatnih socijalnih usluga u zajednici.
2. Unapređivanje i jačanje svijesti u sustavu podrške lokalne zajednice djeci i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima
3. Radost djetinjstva

Provođenjem ovih programa očekujemo poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u Dolini Neretve . Uključivanjem korisnika i članova njihovih obitelji u ove programe aktivno ćemo doprinijeti prevenciji institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama i unaprijediti jačanje svijesti i sustava podrške lokalne zajednice životu djece i mladih s teškoćama u razvoju i njhovih obitelji.

Zahvaljujemo Dubrovačko neretvanskoj županiji na dugogodišnjoj sustavnoj podršci i prepoznavanju vrijednosti i doprinosu udruge za aktivnosti koje provodimo u korist naših članova , djecu s teškoćama u razvoju , osobe s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji .

ODLUKE:

http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-dodjeli-sredstava-za-sufinanciranje-programa-projekata-udruga-iz-podrucja-zdravstva-socijalne-skrbi-i-skrbi-o-osobama-s-invaliditetom-za-2020-godinu/

http://www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/odluka-o-dodjeli-sredstava-za-sufinanciranje-programa-projekata-koje-provode-udruge-s-ciljem-promicanja-zdravog-razvoja-i-odrastanja-djece-i-mladih-te-ukljucivanja-mladih-u-drustveni-zivot-zajednice-3/

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”