Dodjela diploma polaznicima programa osposobljavanja u sklopu EU projekta

SDC15022-720x320
Dana 9. ožujka u prostorijama Udruge Radost dodjeljene su diplome našim članovima roditeljima koji su pohađali programe stručnog osposobljavanja za zvanje: Računalni operater, Njegovatelj i Engleski jezik opći stupanj A1. Osposobljavanje je izvršila IVORA- škola informatike u sklopu EU projekta Comprehensive Care to the Families with Dependent Member – Community4family. Cilj je doprinjeti jačanju ekonomske aktivnosti i osnaživanje kompentencija zaposlenih roditelja i stjecanje novih znanja za nezaposlene roditelje u svrhu zapošljavanja. Edukaciju su zavšile 4 polaznice, tj. 4 roditelja iz naše udruge: Nada Boras, Duška Dropulić- Vukosav, Ivanka Prgomet i Marija Dadić. Edukaciju je vodila Danita Marinović dipl. ecc.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”