Danas nam je divan dan, našoj Anđeli rođendan

Veselo nam je u Radosti, radujte se i Vi s nama, a našoj Anđeli želimo najsretniji rođendan te puno sreće i zdravlja.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”