Akcija prikupljanja stare nenosive odjeće za recikliranje 9.-13. lipnja 2014., 10-12 sati u prostorijama Radosti

Znakovi-vidljivosti
Prema planu i programu projekta Comprehensive Care to the Families with Dependent Member – Community4family financiranog u okviru programa IPA IV – razvoj ljudskih potencijala, na kojem smo ponosni partneri nositelju projekta Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod, Udruga Radost Ploče organizira akciju prikupljanja stare i nenosive odjeće za recikliranje. Naime u prostorijama udruge od ponedjeljka 09. lipnja do petka 13.lipnja 2014. od 10 do 12 sati, zainteresirani mogu donijeti staru odjeću, vunu, zavjese, reslovi, plahte i sve vrste materijala, koje ćemo mi nadalje koristiti u radionicama za tkanje tepiha i ostalih proizvoda nastalih na tkalačkom stanu.

Ovakvim načinom prikupljanja i recikliranja stare nenosive odjeće i otpadnih materijala doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Veselimo se Vašem odazivu!

Više o pozivu možete pronaći na linku.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”