6. KONFERENCIJA HRVATSKIH SAMOZASTUPNIKA

 

  1. prosinca 2016. u Zagrebu u hotelu Dubrovnik održana je 6 konferencija hrvatskih samozastupnika. Tema konferencije bila je “Čija je moja imovina?“. Na konferenciji se raspravljalo o imovinskim pravima samozastupnika što je uključivalo objašnjenja o tome kako se skrbnik i centar za socijalnu skrb trebaju brinuti o imovini samozastupnika.

Tijekom 6. konferencije hrvatskih samozastupnika izložene su imovinske kartice samozastupnika.
Izložba je nastala kao rezultat Photovoice istraživanja koje su proveli u grupama za samozastupanje u Hrvatskoj. Zadatak samozastupnika je bio da uslikaju sve što smatraju svojom imovinom. Od tih slika napravili su njihove imovinske kartice.
Uz fotografije imovine samozastupnika na karticama su se nalazile i informacije o njihovom stvarnom imovinskom stanju

Na konferenciju su došli samozastupnici iz cijele Hrvatske te i naša Udruga Radost sa našim članom Ivanom Rakušićem koji je bio u pratnji sa asistenticom Mirjanom Petrović.Osim samozastupnika na konferenciji su bili predstavnici državnih i gradskih institucija, medija te stručnjaci i asistenti. Smatramo da je konferencija bila uspješna jer se samozastpnicima približio način upravljanja i zaštite njihove vlastite imovine.

 

15356812_1791174804483528_1448981934_n 15356832_1791174851150190_2015247197_n 15357073_1791174847816857_1860407068_n 15368735_1791174807816861_557535110_o 15368973_1791174857816856_1553967041_o 15397789_1791174834483525_1530171642_o 15401299_1791174841150191_1649024945_n 15409519_1791174827816859_189444586_o

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”