Edukacija Instituta za inovacije “Liderstvo u neprofitnim organizacijama”

institut-720x320

Koliko je bitno cijeli život učiti i educirati se, zasigurno smo svi  barem jednom u životu tome bili svjedoci, stoga je pozitivan pristup novim znanjima i vještinama  oduvijek usađen u rad Udruge.

Naime, predsjednica Udruge Radost, gđa. Nada Boras sudjelovala je na stručnom interaktivnom programu “Liderstvo u neprofitnim organizacijama” koji se održavao u organizaciji Instituta za inovacije u Zagrebu u trajanju od 24.-27. veljače 2014.

Liderstvo u neprofitnim organizacijama je stručni interaktivni program s ciljem razvijanja inovacijskih potencijala neprofitnih organizacija i poticanja kvalitetnih samoodrživih projekata društvenog poduzetništva.

O marketingu, strateškom planiranju i menadžmentu neprofitnih organizacija te razvoju inovativnih projekata koji stvaraju novu vrijednost, kao i prikupljanju sredstava predavali su slijedeći  profesori: prof. dr. sc. Jurica Pavičić i prof. dr. sc. Nikša Alfirević te doc. dr. sc. Goran Vlašić i mr. sc. Liljana Najev Čačija.

Svi sudionici programa dobili su novu knjigu „Marketing i menadžment neprofitnih organizacija“ koja obrađuje najvažnije teme za razvoj neprofitnih organizacija, autora prof. dr. sc. Nikše Alfirevića, prof. dr. sc. Jurica Pavičića, mr. sc. Ljiljane Najev Čačija, dr. sc. Zorana Mihanovića i Jelene Matković.

 

Više o programu na kojem smo sudjelovali, kao i o samom Institutu za inovacije pogledajte više na linku.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”