“20 godina radosti za Radosne” 12.likovna kolonija

Dana 26.09.2020. održana je 12. likovna kolonija Udruge Radost financirana projektom “20 godina radosti za Radosne”, Jednokratne financijske podrške 2020. Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Sudjelovali su dugogodišnji prijatelji udruge, slikari koji su i do sada sudjelovali na našim likovnim kolonijama.
Likovna kolonija je jedna o aktivnosti koje se provode projektom kojim se obilježava 20 godina djelovanja Udruge Radost.
Zahvaljujemo se našim prijateljima umjetnicima, svim sudionicima kolonije te Jasni Krilić, Nikši Bogunoviću Taci i restoranu Đuđa i Mate na predivnoj usluzi.
Prodajna izložba će se održati krajem godine na svečanoj sjednici obilježavanja 20 godina rada udruge.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”