Sudjelovanje Udruge Radost na sajmu poslova u Dubrovniku