ODJEL ZA DENTALNU MEDICINU KBC ZA RADOSNE

Dana 28.6.2024. godine Odjel za dentalnu medicine KBC Split obavio je preventivne preglede članova Udruge Radost u suradnji s gradom Ploče. Ovaj iskorak unapređenje je postojećeg programa brige o oralnom zdravlju ove ranjive skupine naših sugrađana , djeces teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.. U suradnji s udrugama koje okupljaju i pomažu osobama s invaliditetom, sredinom lipnja započeo je program preventivnih pregleda.
„Želja nam je preventivnim pregledima razviti socijalni kontakt s osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima ili skrbnicima kako bi s vremenom neke tipove terapija mogli raditi ambulantno te tako smanjili broj zahvata pod općom anestezijom“, istaknuo je voditelj Odjela za dentalnu medicinu izv. prof. dr. sc. Ivan Kovačić, dr. dent. med.
„Nakon što se naprave sve potrebne pretrage i dobije suglasnost anesteziologa sami postupak odvija se po principu Dnevne bolnice. Pacijenti na zahvat u bolnicu dođu ujutro i dva sata nakon buđenja idu kući. Također, svakog dana od 12 sati otvorena je naša ambulanta za kontrolne i prve preglede osoba s poteškoćama u razvoju. Dolaze nam pacijenti iz čitave Dalmacije, od Dubrovnika do Zadra pa čak i iz susjedne Hercegovine. Na prvi i kontrolni pregled se čeka dan do dva dok se na dentalni zahvat u općoj anesteziji sada čeka otprilike mjesec dana i sretni smo što pravovremeno možemo pružati ovakvu zdravstvenu uslugu svima kojima je potrebno“, rekla je izv. prof. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, dr. med. dent., specijalistica endodoncije i restaurativne stomatologije na Odjelu za dentalnu medicinu.
Uz prof. Medvedec Mikić dio tima je su i izv. prof. dr. sc. Antonija Tadin, dr. dent. med. Lucija Škojo, dr. dent. med. Marica Anđić, medicinske sestre Darija Bošković, Vlatka Mišić i Anita Brkljačić, oralni kirurzi doc. dr. sc. Daniel Jerković, prof. dr. sc. Ivan Galić i dr. dent. med. Antonela Lešin te djelatnici Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.
IZ KBC-a Split pozivaju sve udruge i roditelje osoba s teškoćama da se jave na Odjel za dentalnu medicinu Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju i dogovore za termin preventivnih pregleda (Križine, Šoltanska ulica 1; tel: 021/557-699).
Zahvaljujemo cijelom timu Odjela za dentalnu medicine KBC Split i djelatnicima Doma zdravlja Ploče
dr. Kušurin i dr. Vuka na ustupanju svojih ordinacija za pregled naših Radosnih.

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”