Dubrovačko-neretvanska županija financira tri programa Udruge Radost za 2024.godinu

Župan Nikola Dobroslavić donio je ODLUKE o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te ukljuiivanja mladih u društveni život zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. g i o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom za 2024. g.

Županija će financirati 3 programa Udruge Radost :

1. Radost djetinjstva 2024. u iznosu od 700 EUR
2. Poboljšanje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji uz pružanje nedostatnih socijalnih usluga u zajednici 2024. u iznosu od 900 EUR
3. Unaprjeđivanje i jačanje svijesti kroz sustav podrške lokalne zajednice djeci i mladima s teškodćma u razvoju i njihovim obiteljima u iznosu od 700 EUR

Zahvaljujemo što DNŽ prepoznaje rad Udruge Radost I na odobrenim sredstvima za provođenje programa u korist djece , mladih s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama

ODLUKE:

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te ukljuičivanja mladih u društveni život zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa – projekata udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom za 2024. godinu

Search

“Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.”